Persberichten & standpunten

Op deze pagina zijn alle persberichten en standpunten die KWF de afgelopen jaren heeft gepubliceerd terug te vinden. Kies eerst of je een persbericht of een standpunt wil zoeken, selecteer dan een categorie of jaartal, zodat je de juiste pagina kunt openen.

Bevolkingsonderzoek huidkanker

05 juli 2022

KWF zet zich in voor preventie van huidkanker en betere behandeling van huidkanker. Een bevolkingsonderzoek naar huidkanker zien wij op dit moment niet als wenselijk.

Straling en kanker

29 juni 2022

Straling komt van hoogspanningsmasten, elektrische apparaten en mobiele apparaten zoals mobiele telefoons af. Elektromagnetische velden is een verzamelnaam voor al deze verschillende soorten straling. Op basis van huidige bewijzen over dit onderwerp kunnen wij geen uitspraken doen over de ontwikkeling van kanker door elektromagnetische velden. We volgen de Gezondheidsraad in haar adviezen.

Standpunt longkankerscreening

14 juni 2022

Er zijn bewijzen dat een bevolkingsonderzoek naar longkanker een gunstig effect heeft op de overleving en maatschappelijke impact van de ziekte. KWF wil graag dat de voor- en nadelen en haalbaarheid van longkankerscreening wordt onderzocht in een adviestraject van de Gezondheidsraad.

Alcohol en kanker

02 mei 2022

Het drinken van alcohol vergroot het risico op veel vormen van kanker. 8% van alle gevallen van kanker in Nederland is gerelateerd aan alcohol.

Oproep stoppen verkoop tabaksproducten

22 maart 2022

KWF roept samen met tientallen belanghebbenden op om de verkoop van tabaksproducten in supermarkten, gemakszaken en tankstations per direct te stoppen. Zij vragen deze sectoren om hun verantwoordelijkheid te nemen en echt te staan voor de gezondheid van hun klanten