Onderzoeksnieuws

Dankzij onze donateurs kunnen we honderden onderzoeken financieren. Onderzoeken waarmee we impact willen maken voor élke patiënt. Van onderzoek naar het ontstaan van kanker tot patiëntenstudies die leiden tot nieuwe, betere behandelingen. Van immunotherapie tot bestraling. Van veel voorkomende tumoren tot zeldzame kankers. 

Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste updates uit KWF-gefinancierde onderzoeken.

2022

Mei

April

Maart

 • Nieuws uit de DRUP-studie: DNA-veranderingen bieden aanknopingspunten voor de behandeling van zeldzame kanker. Bij een derde van de onderzochte patiënten kon een geneesmiddel worden voorgeschreven op basis van zo'n DNA-mutatie.
   
 • Met financiering van KWF en Oncode Institute onderzoekt Reuven Agami (Antoni van Leeuwenhoek) zwakheden van kankercellen. Hij ontdekte dat een aminozuurtekort kankercellen fataal kan worden; dit kan leiden tot nieuwe vormen van immunotherapie.

Februari

Januari

 

De hoogtepunten van 2021

Nieuwe onderzoeken

 • In 2021 financierde KWF 98 verschillende onderzoeksprojecten binnen het Programma Onderzoek & Implementatie. In december kenden we 27 miljoen euro toe aan 45 onderzoeken; eerder dat jaar konden we dankzij onze donateurs al 30 miljoen euro uitgeven aan 53 belangrijke onderzoeksprojecten.
 • Daarnaast spendeerden we ook nog eens 17 miljoen euro extra aan onderzoeken buiten het Programma Onderzoek & Implementatie. Zoals 'Proof of Concept' projecten, een nieuwe financieringsvorm gericht op doorontwikkeling van onderzoeksresultaten, en onderzoeken met PPS-toeslag waarbij de overheid geld beschikbaar stelt voor samenwerking tussen publieke en private partijen. (Zie persbericht voor meer informatie over deze onderzoeken.) 
   
 • Ook maakten we met een injectie van ruim 5 miljoen euro het platform DARE-NL mogelijk; hierin werken onderzoekers nationaal samen om revolutionaire nieuwe cel- en gentherapieën breder en betaalbaar toepasbaar te krijgen.

Onderzoeksresultaten 2021

 • In 2014 zette KWF een internationaal Dream Team aan het werk om onderzoek te doen naar verbetering van de ontlastingstest, zoals die wordt gebruikt in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het team van Gerrit Meijer ontdekte twee eiwitten die meer informatie geven over de aanwezigheid van hoogrisicopoliepen; een voorstadium van darmkanker. De test krijgt vanaf 2022 een vervolg als pilot binnen het bevolkingsonderzoek. 
   
 • Medisch psycholoog Marij Hillen onderzocht de toegevoegde waarde van second opinions in de praktijk. Haar team ontwikkelde een praatkaart waarmee patiënten zich goed op zo'n gesprek kunnen voorbereiden. 
   
 • Aan het Antoni van Leeuwenhoek werkt Hein te Riele aan een test die beter in kaart brengt wat het risico op darmkanker precies is voor familieleden van patiënten met erfelijke darmkanker. Aan het eind van het jaar ontving hij een Proof of Concept-financiering om deze test verder te brengen naar klinische toepassing. In gesprek met KWF vertelt hij meer over zijn onderzoekswerk.
   
 • René Bernards laat zien dat zijn aanpak om geneesmiddelen te combineren werkt bij het tegengaan van behandelresistentie (ongevoeligheid) voor patiënten met leverkanker. Hij werkt in dit onderzoek samen met onderzoekers in China, waar deze vorm van kanker veel voorkomt.