Persoonsgebonden onderzoeksprojecten voor jonge onderzoekers

Onderzoeker met buisjes

Uitgelezen kans voor jong onderzoekstalent (Young Investigator Grant)

KWF investeert in de ontwikkeling van jonge onderzoekers om het oncologisch onderzoeksveld te voeden met nieuwe onderzoekslijnen en excellente (klinische) onderzoekers. Getalenteerde jonge onderzoekers en clinici word de kans geboden hun eigen onderzoeksvoorstellen in te dienen, die in een aparte competitie worden beoordeeld. 

Specifieke voorwaarden:

  • De richtlijn voor de looptijd van een Young Investigator Grant is 4 jaar. Een looptijd langer dan 4 jaar moet goed onderbouwd worden.
  • Het aangevraagde budget dient gespecificeerd en onderbouwd te worden.
  • Het betreft een eigen onderzoekslijn van de jonge onderzoeker. Het gaat hier met nadruk niet om een lopende onderzoekslijn van gerenommeerde onderzoekers.
  • De termijn voor het indienen van een persoonsgebonden project is maximaal 5 jaar na de promotie. De totaal gesommeerde tijd die na de promotie is besteed aan een opleiding tot klinisch/medisch specialist kan hierbij worden opgeteld. Indien een kandidaat van mening is een gegronde reden te hebben voor verlenging van de indieningstermijn, dan kan contact worden opgenomen met KWF uiterlijk 6 weken voor de deadline van de call. De kandidaat dient officiële documenten te kunnen overleggen ter onderbouwing van de reden waarvoor verlenging wordt gevraagd. Indien KWF de reden gegrond verklaart, dan kan de indieningstermijn met een maximum van 2 jaar worden verlengd.
  • De projectleider (=jonge onderzoeker) werkt verplicht minimaal 0,5 fte per jaar, gedurende de looptijd, aan specifiek dit project.
  • De projectleider (=jonge onderzoeker)  dient bij de start van het project, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut.

De YIG is beschikbaar binnen de trajecten Exploratie en Ontwikkeling

Behalve de Young Investigator Grant bieden ook de andere financieringsvormen mooie mogelijkheden voor jonge onderzoekers. Het staat jonge onderzoekers vrij om projecten in te dienen (als projectleider) binnen de 'reguliere’ onderzoeksprojecten, de unieke hoogrisicoprojecten en consortia. 

De Young Investigator Grants die uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes (thema Ambitie) gefinancierd worden, blijven bekendstaan onder de naam Bas Mulder Award.