Een voorspellend model voor hart- en vaatziekten na behandeling voor borstkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Gelukkig overleven steeds meer patiënten borstkanker. Daarmee wordt het extra belangrijk om goed te onderzoeken met welke eventuele complicaties borstkankerpatiënten op lange termijn te maken krijgen. Zo blijkt dat een aantal hele effectieve behandelingen (chemo, immunotherapie, bestraling) het risico op hart- en vaatziekten ná borstkanker kunnen verhogen.

Wat is het doel van het onderzoek?

De onderzoekers willen een voorspellend model ontwikkelen dat voor elke individuele patiënt aangeeft welke risico’s op hart- en vaatziekten de borstkankerbehandeling met zich meebrengt. Zo’n inschatting is belangrijk om voor elke patiënt de beste behandeling af te kunnen wegen. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er zullen gegevens gebruikt worden van een lopend onderzoeksproject gefinancierd door Pink Ribbon. Daarin zijn gegevens verzameld over het optreden van en overlijden aan verschillende hartziekten bij 23.800 patiënten die zijn behandeld in drie grote ziekenhuizen.

In detailstudies zijn gegevens verzameld over bekende risicofactoren voor hartziekten (o.a. hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol, roken, gewicht) en over de stralingsdosis op het hart en de hoeveelheid chemotherapie. Deze laatste gegevens kunnen in de modellen gebruikt worden om het risico op hartziekten bij moderne radiotherapie en chemotherapie te schatten.

In de laatste fase van het project zal software voor risicoberekening worden ontwikkeld, met inbreng van patiëntenvertegenwoordigers en medisch personeel.

Wat zijn de te verwachten resultaten?

  1. Modellen om de absolute kans op hart- en vaatziekten na borstkanker behandeling te voorspellen, rekening houdend met alle behandelingen, leeftijd en de aanwezigheid van andere risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en roken. De onderzoekers maken aparte modellen voor individuele toekomstige borstkankerpatiënten en voor patiënten die in het verleden zijn behandeld.

  2. Gebruiksvriendelijke online risico-calculatoren om de absolute kans op hart- en vaatziekten voor individuele patiënten te voorspellen.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?

Voorspellende risicomodellen zullen in eerste instantie bijdragen aan het kiezen van de beste behandeling voor toekomstige patiënten. Maar ook voor patiënten die in het verleden zijn behandeld is deze kennis essentieel. Wanneer zij door risicomodellen als ‘hoog-risico’-patiënt worden geïdentificeerd, kan gerichte screening en controle ervoor zorgen dat eventuele hartschade op tijd wordt ontdekt.