Variatie in de behandeling van slokdarm- en maagkanker: oorzaak & effect

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 5 april 2019

Hoe komt het dat slokdarm- en maagkankerpatiënten niet overal dezelfde behandeling krijgen? En wat zijn de effecten daarvan?

Doel van dit onderzoek

Dit project heeft 4 onderzoeksvragen:

  1. Welke factoren zijn van invloed op behandelkeuze bij patiënten met slokdarmkanker?

  2. Welke factoren zijn van invloed op behandelkeuze bij patiënten met maagkanker?

  3. Wat is het effect van variatie in de behandeling op overleving, kwaliteit van leven en de kosten gerelateerd aan deze ziektes?

  4. Wat is de potentiële verbetering in overleving, kwaliteit van leven en de kosten gerelateerd aan deze ziektes als de variatie in behandeling wordt verkleind?

Waarom is dit onderzoek nodig?

Jaarlijks krijgen bijna 4.000 Nederlanders slokdarm- of maagkanker. Ruim 3.000 patiënten overlijden aan deze ziektes.

Voor sommige patiënten is genezing nog mogelijk, maar de kans om een behandeling te krijgen die gericht is op genezing blijkt niet voor iedereen gelijk. Vaak is daar een (logische) reden voor zoals verschil in leeftijd, bijkomende ziektes en ziektestadium, maar de variatie tussen ziekenhuizen is daarmee niet volledig te verklaren.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project zal:

  • Een overzicht geven van (aanpasbare) factoren die invloed hebben op de behandelkeuze bij slokdarm- en maagkanker.

  • Laten zien wat de invloed is van de variatie in behandeling op overleving, kwaliteit van leven en de kosten gerelateerd aan deze ziektes.

Inzicht in deze resultaten kan patiënten en artsen helpen bij het maken van een behandelkeuze op maat. Dat kan een (ingrijpende) behandeling gericht op genezing zijn, maar ook een bewuste keuze om die niet te ondergaan in ruil voor behoud van kwaliteit van leven op de kortere termijn.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Fase 1 (verkennende fase in 2 ziekenhuizen)

  • Observatie van consulten en multidisciplinaire overleggen,  waarin slokdarm- en maagkankerpatiënten worden besproken;

  • Diepte-interviews met medische professionals betrokken bij de zorg voor deze patiëntengroep;

  • Groepsgesprekken met patiënten en interviews met (bestuurs)leden en patiëntenvertegenwoordigers van patiëntenvereniging SPKS. In deze interviews en groepsgesprekken zal gesproken worden over de verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op de behandelkeuzes.

Fase 2 (uitbreiding naar 9 extra ziekenhuizen)

In de tweede fase zijn de interviews semigestructureerd en worden kwantitatieve data uit de medische dossiers gebruikt om de factoren te bepalen die van invloed zijn op de behandelkeuze.

De gevonden factoren worden vervolgens getoetst in een grotere groep ziekenhuizen op basis van kwantitatieve data uit de medische dossiers. Tevens wordt geanalyseerd hoeveel van de behandelvariatie verklaard kan worden door de factoren die in dit project gevonden zijn.