Slaapproblemen bij overlevers van kinderkanker behandelen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 17 mei 2019

​In dit project wordt een online programma ingezet om overlevers van kinderkanker te helpen met hun slaapproblemen.

Achtergrond

Slapeloosheid (insomnia) komt vaak voor tijdens en na behandeling van kinderkanker. Insomnia die op kinderleeftijd ontstaat is vaak hardnekkig. Veel voorkomende klachten na kinderkanker, zoals vermoeidheid, pijn, angst, depressie en cognitief functioneren, hangen samen met slaap.

Er zijn behandelingen voor insomnia, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT). Zo wordt CGT al met succes toegepast bij volwassenen met kanker. Maar er zijn nog geen richtlijnen voor slaapproblemen in de kinderoncologie, of adolescenten die als kind zijn behandeld voor kanker. Zo wordt bijvoorbeeld ook nog niet routinematig gescreend op wie een verhoogd risico op deze problemen heeft en dus mogelijk baat bij CGT kan hebben.

Het onderzoek

In dit project gaan de onderzoekers methoden ontwikkelen om overlevers van kinderkanker te bereiken met een online CGT (het programma i-Sleep, dat ook wordt toegepast bij vrouwen met borstkanker).

Adolescenten zijn vaak terughoudend met het zoeken van psychosociale hulp. Tegelijkertijd zijn ze gewend aan het gebruik van moderne technologie, waardoor een online therapie juist voor deze groep interessant kan zijn. De onderzoekers willen bepalen of het programma effectief is in overlevers van kinderkanker, zodat de behandeling in de richtlijnen voor het volgen van kinderen na kanker kan worden opgenomen. 

Plan van aanpak

Patiënten van 13-24 jaar, die voor het 19e levensjaar gediagnosticeerd werden met kanker, binnen 5 jaar na diagnose en minstens 6 maanden na einde van behandeling zijn, kunnen deelnemen aan de studie. Naar verwachting zullen alle kinderoncologische centra deelnemen aan deze studie. Alle patiënten doen mee aan een screening op insomnia door middel van vragenlijsten. 

Patiënten gediagnosticeerd met insomnia worden vervolgens in een gerandomiseerde trial geloot voor CGT of een controle groep. Er zijn drie metingen (begin van de studie, na 3 en 6 maanden) die bestaan uit het dragen van een bewegingsmeter om slaap te meten, een slaapdagboekje en vragenlijsten.

Tijdens dit project zijn de belangrijkste partijen al betrokken: de ouder/patient vereniging VOKK, kinderartsen/oncologen, (kinder)psychologen en de Stichting KinderOncologie Nederland. Bij positieve resultaten kunnen de richtlijnen voor screening op insomnia en behandeling ervan, snel opgesteld en doorgevoerd worden.

Relevantie voor de patiënt

Gezien het feit dat CTG  effectief is bij volwassenen met kanker en bij adolescenten zonder kanker, is de verwachting dat CGT voor insomnia bij overlevers van kinderkanker zal leiden tot vermindering van slaapproblemen. Daarbij zal de kwaliteit van leven en het algemeen functioneren verbeteren, en vermoeidheid verminderen.