Ontstoken mondslijmvliezen tijdens kanker effectief behandelen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Behandeling van kanker kan tot complicaties leiden waaronder ontstoken mondslijmvliezen. De symptomen en behandeling hiervan brengen een domino-effect in gezondheidsproblemen teweeg. Wat is de rol van darmbacteriën hierin?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers uitzoeken of het medicijn anakinra ontsteking van het mondslijmvlies (mucositis) kan voorkomen. Bovendien willen de onderzoekers meer weten over de rol van de darmbacteriën in het ontstaan van mucositis. Dit is een vervelende bijwerking van bijvoorbeeld chemotherapie.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat mondslijmvliesontsteking een heel vervelende bijwerking is die een domino-effect in gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals: verminderde eetlust, koorts, diarree en een grieperig gevoel.

Om de gevolgen van mondslijmvliesontsteking te verhelpen krijgen patiënten normaliter antibioticakuren en morfine. Het nadeel hiervan is dat antibiotica en chemotherapie de darmbacteriesamenstelling kunnen veranderen waardoor ziekmakende bacteriën de overhand kunnen krijgen. Dat kan vervolgens weer mondslijmvliesontsteking veroorzaken.

De rol van de darmbacteriën in het ontstaan van mucositis is onduidelijk, maar mogelijk speelt het ontstekingseiwit interleukine-1 (IL-1) een belangrijke rol. Een bestaand reumamedicijn, anakinra, kan dit eiwit remmen. Remming verlaagt mogelijk het risico op mondslijmvliesontsteking.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het medicijn anakinra mondslijmvliesontsteking kan voorkomen. Als dat zo is dan zal dat kankerpatiënten een hoop ellende kunnen besparen. Bovendien kan het antibioticagebruik dan omlaag waardoor het risico op antibioticaresistentie afneemt. Het voordeel van anakinra is dat het medicijn al op de markt is voor de behandeling van reuma.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten een multipel myeloom (ziekte van Kahler) benaderen. De helft van de patiënten krijgt een anakinra-infuus en de andere helft een placebo (een infuus zonder een medicijn). Loting bepaalt wie in welke groep komt. Zowel de patiënt als de arts weten niet wie wat krijgt (dit heet dubbelblind). Hierdoor voorkom je dat bepaalde verwachtingen van de patiënt of arts de resultaten zullen beïnvloeden.

De onderzoekers zullen stukjes mondslijmvlies afnemen voor onderzoek. Bovendien zullen patiënten verschillende vragenlijsten invullen. Dit levert onderzoeksgegevens op waarmee de onderzoekers hun onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.