Immunotherapie verbeteren door stofwisseling tumorcel te normaliseren

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Te vaak werkt immunotherapie niet of onvoldoende bij patiënten met een melanoom. Verzuring van de tumoromgeving lijkt hier een rol bij te spelen. Want afweercellen gedijen slecht in een zure omgeving. Hoe zit dat en is dit te voorkomen?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek wil de onderzoeker met behulp van een bestaand medicijn, dat voor de bestrijding van een andere ziekte op de markt is, de stofwisseling van tumorcellen normaliseren. Hierdoor zou immunotherapie vaker werkzaam moeten zijn bij patiënten met een melanoom (huidkanker).

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat immunotherapie  ̶  die de afweer helpt om de kanker te bestrijden  ̶  bij lang niet alle patiënten met een melanoom even goed werkt. De stofwisseling van de tumor lijkt hier iets mee te maken te hebben.

Kankercellen delen snel en veel. Dit vereist veel suiker als brandstof. Hierbij komt melkzuur als afvalproduct vrij, met verzuring van de tumoromgeving tot gevolg. De afweercellen gedijen niet goed in een zure omgeving, ook niet als ze door immunotherapie geholpen worden.

Toch ‘verzuurt’ niet iedere tumor in gelijke mate. Bepaalde genetische eigenschappen lijken aan meer verzuring bij te dragen. Want uit onderzoek bleek dat immunotherapie vaker faalde bij melanoompatiënten met die genetische eigenschappen.

Patiënten met die genetische eigenschappen hebben mogelijk baat bij het normaliseren van de verzuring. Een bepaald medicijn (dichloroacetaat) normaliseert. Dat medicijn is nu al op de markt voor de behandeling van kinderen met een stofwisselingsziekte. Maar om het ook bij kanker toe te kunnen dienen is eerst meer onderzoek nodig.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het medicijn geschikt is om de verzuring van het tumorgebied te normaliseren; en of dit tot betere resultaten van de immunotherapie leidt bij patiënten met een melanoom. Bovendien zal de studie meer kennis verschaffen over de tumorstofwisseling. Mogelijk biedt die kennis aangrijpingspunten voor nieuw te ontwikkelen behandelingen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker 36 patiënten met een melanoom vragen om mee te doen. Voorwaarde is wel dat zij sowieso op het punt stonden om met immunotherapie te starten. Deze patiënten zullen een aantal dagen dichloroacetaat toegediend krijgen. Vervolgens zal met behulp van een PET-scan gekeken worden hoe de suikeropname in het lichaam is, inclusief de tumor. En met behulp van een tumorbiopt (stukje tumorweefsel) wordt onder andere de suikerafbraak onderzocht. Bovendien zal de onderzoeker het biopt gebruiken om afweercellen en genetische eigenschappen te bestuderen.