De rol van celcommunicatie in borstkanker

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Om te groeien maakt kanker vaak misbruik van omliggende, gezonde lichaamscellen. Dit doet de kanker onder andere door communicatielijnen tussen de lichaamscellen te kapen. Hoe zit dit bij borstkanker?

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen hoe borstkankercellen, in muizen en mensen, bepaalde communicatielijnen tussen lichaamscellen kapen om hier zelf beter van te worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kankercellen vaak misbruik maken van omliggende, gezonde lichaamscellen. Cellen communiceren met elkaar door middel van signaalstoffen die via verbindingswegen van de ene naar de andere cel worden getransporteerd. Kanker kan zo’n signaalverbindingsweg kapen om zelf te kunnen groeien ten koste van andere cellen. Als het lukt om deze gekaapte wegen te remmen, dan kunnen we kanker bestrijden. Maar dan moeten we wel weten hoe kanker deze verbindingswegen manipuleert.

Zo is er een verbindingsweg die Wnt-pad heet. Uit eerdere studies met muizen bleek dat darmkanker dit pad anders ontregelt dan borstkanker. Hoe dit in lichaamscellen van mensen zit, is niet bekend. Daarom moet dit eerst worden onderzocht voordat onderzoek kan worden gedaan naar eventuele ‘remmers’ (medicijnen die deze verbindingswegen remmen).

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of en hoe borstkanker het communicatiepad Wnt ontregelt, hoe dit verschilt tussen muizen en mensen en tussen verschillende borstkankervariaties in mensen. Deze kennis kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die deze ontregeling tegenwerken. Deze ontwikkeling zou ook voor andere tumorsoorten interessant kunnen zijn.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren, zullen de onderzoekers in het laboratorium met 3D-modellen (organoïden, oftewel, gekweekte mini-organen) van borstcellen uit muizen en mensen gaan experimenteren. Deze modellen kunnen de werkelijke situatie vrij goed nabootsen, waardoor het gedrag van de cellen goed is te bestuderen. Bijvoorbeeld hoe ze kwaadaardig worden en welke rol het Wnt-pad hierin speelt.