Chemotherapie na operatieve verwijdering van galweg- of galblaaskanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Een operatie biedt de enige kans op genezing bij galweg- of galblaaskanker. Die kansen zijn echter weinig rooskleurig. Kan chemotherapie bijdragen aan betere vooruitzichten?

Doel van het onderzoek

Een betere behandeling voor patiënten met galweg- of galblaaskanker die in aanmerking komen voor een operatie.

Waarom is dit onderzoek nodig?

In 2014 startte de ACTICCA-studie, mede met financiering van KWF.

In dit onderzoek draait het om aanvullende chemotherapie na operatie. Om de meerwaarde van deze behandeling te bepalen wordt zij vergeleken met de standaardbehandeling.

Standaardbehandeling:   operatie
Nieuwe behandeling: operatie gevolgd door chemotherapie met gemcitabine en cisplatine.

 

Onlangs is de standaardbehandeling aangepast. Na de operatie krijgen patiënten nu standaard chemotherapie (capecitabine). Dat heeft consequenties voor de ACTICCA-studie. Vergelijken met een achterhaalde standaardbehandeling is namelijk weinig zinvol.

Om te kunnen vergelijken met de nieuwe standaardbehandeling is uitbreiding van het aantal studiedeelnemers noodzakelijk. Een tweede kostenpost betreft de medicatie zelf. De fabrikant stelt deze niet langer gratis beschikbaar voor de studie.

Om de studie tot een succesvol einde te brengen is daarom extra financiering nodig. KWF heeft deze toegezegd.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Deelnemers worden verdeeld in 2 groepen:

  1. Patiënten die na de operatie capecitabine krijgen (nieuwe standaardbehandeling)
  2. Patiënten die na de operatie gemcitabine en cisplatine krijgen.

De onderzoekers vergelijken vervolgens de ziektevrije overleving, de veiligheid, de terugkeer van de ziekte en de kwaliteit van leven. 

Ook nemen ze voor en na de operatie tumorweefsel en bloed af om te analyseren. Zo hopen ze factoren op te sporen die voorspellen welke behandeling het beste bij de patiënt past.

Om tot het benodigde aantal deelnemers te komen (781), wordt internationaal samengewerkt. Patiënten zijn afkomstig uit ziekenhuizen uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Wat levert dit onderzoek op?

De nieuwe behandeling wordt als relevant beschouwd als de ziektevrije overleving na 2 jaar toeneemt van 50,9% naar ten minste 60,2%. In dat geval zou een operatie gevolgd door chemotherapie met gemcitabine en cisplatine de nieuwe standaardbehandeling kunnen worden bij galweg- en galblaaskanker.