699 mensen steunen deze actie | Deze actie loopt tot 30-06-2020

€ 21.210 van de € 60.000 opgehaald

Corona-noodfonds

Impact op kankeronderzoek
Het coronavirus heeft grote impact op ons kankeronderzoek. De economische krimp heeft grote gevolgen voor de financiering van ons onderzoek. Daarnaast kan door de 1.5-meter samenleving slechts 40% van het normale aantal onderzoekers op het lab aanwezig zijn. Door deze maat-regelen loopt kankeronderzoek vertraging op. Dit mag niet gebeuren!

Wat is er nodig?
Er zijn extra aanpassingen nodig zodat onze 745 onderzoekers en onderzoeksmedewerkers geen vertraging oplopen en hun onderzoek onverminderd kunnen voort-zetten, zoals: ​

  • Inrichten veilige 1.5 meter-afstand werkplekken in het lab
  • Verlengen van aanstellingen van onderzoekers
  • Beschikbaar stellen van extra thuiswerkfaciliteiten


Draagt u bij?
Deze onvoorziene kosten worden helaas niet gesubsidieerd door de overheid of door andere subsidie-verstrekkers. Daarom heeft de AVL Foundation een corona-noodfonds opgericht.

Zo kan het AVL voor een bedrag van € 260 één onderzoeker voorzien van de juiste thuiswerkfaciliteiten zodat onderzoek direct vanuit huis kan worden hervat. Draagt u bij?

Marlize van Breugel doet thuis onderzoek