Onderzoeksprojecten

Onderzoeker doet onderzoek

Onder een onderzoeksproject wordt verstaan een gedefinieerd onderzoeksvoorstel van beperkte omvang (wat betreft duur, verwachte resultaten, kosten en onderzoeksgroep(en)). Bij samenwerking van een klein aantal deelnemende partijen dient de meerwaarde van de samenwerking ten opzichte van de individuele partijen goed te worden onderbouwd.  

Specifieke voorwaarden: 

  • De richtlijn voor de looptijd van een onderzoeksproject is 4 jaar. Een looptijd langer dan 4 jaar moet goed onderbouwd worden.
  • De richtlijn voor aan te vragen budget is € 500.000,-. Indien hogere bedragen worden aangevraagd, moet dit goed worden onderbouwd.
  • Het aangevraagde budget dient gespecificeerd en onderbouwd te worden.
  • De projectleider dient bij de start van het project, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut.
  • Er dient ten minste 1 wetenschappelijk medewerker minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan het project te werken. 

Beschikbaar voor onderzoek in exploratie- en ontwikkelingstrajecten